کمربند راهنمای سیم بکسل

کمربند راهنمای سیم بکسل  یا WIRE ROPE GUIDE   در بالابر های سقفی استفاده قرار میگیرد.صحیح نشستن سیم بکسل بر روی درام در هنگام بالا بردن بار وظیفه کمربند (راهنمای سیم بکسل) می باشد.ساخت این کمربندها در ایران امکان پذیر می باشد که از جنس چدن می باشد.

راهنمای سیم بکسل

راهنمای سیم بکسل

انواع کمربند   WIRE ROPE GUIDE   :

 پودم PODEM 3تن ،5 تن، 6.3 تن، 10 تن ، 15 تن

تلفر TELFER

الموت ELMOT

ورلندVERLAND 

بلغاریPODEM

کونه کرینKONECRANE 

استریتSTREET 

دماگDEMAG  مدل  p

دماگ DEMAG مدل  DH

دماگ DEMAG مدل DH 212, DH 312 , DH 412 ,DH 512,DH 616,DH 320 ,DH 420,DH525 ,DH 1050 ,DH 1025

DH 312