قرقره ریل جرثقیل سقفی

سیستم  قرقره کابل (فستون festoon )

سیستم ریل قرقره که اصلی ترین روش بر رسانی برای حرکت های عرضی جرثقیل سقفی می باشد.از این سیستم هم برای حرکت طولی استفاده می شوده ولی برای طول های کمتر از 50 متر میتوان استفاده کرد.

به طور کلیی سیستم قرقره و کابل به 4دسته تقسیم بندی می شوند

سیستم قرقره و سیم بکسل

سیستم قرقره و سی ریل (C rail)

سیستم قرقره و ای ریل(I rail)

سیستم قرقره باکس ریل(Box rail)

 

سیستم قرقره و سیم بکسل:

قرقره  سیم بکسلی که در دو نوع پلاستیکی و فلزی میباشد وظیفه اصلی  حمل کابل را بر عهده دارد.از این سیستم زمانی میتوان  استفاده  کرد که خط برق  بصورت مستقیم  باشد و همچنین اکثرا در جاهای استفاده می شود که فقط به ایتدا و انتهای مسیر دسترسی داشته باشیم. این سیستم بسیار ساده و ارزان می باشد .

 

سیستم قرقره و سی ریل (C rail) این سیستم از ریل های 4 یا 6متری استفاده شده که بصورت c   می باشد استفاده شده است.سی ریل های جرثقیل سقفی بعنوان هادی قرقره فلزی کابل بر مورد استفاده قرار میگیرند این سیستم برای خط برق های مستقیم  مورد استفاده قرار میگیرد.سی ریل برق رسان از سه جنس

سی ریل فلزی(مناسب برای محیط  و دمای معمولی)

سی ریل آلومینیومی(رطوبت و گرمای بالا)

سی ریل پی وی سی PVC (محیط های اسیدی و بازی)  مناسب هستند.

ویژگی های خط برق رسانی قرقره و سی ریل

  • مناسب برای طول برق رسانی کمتر از 50 متر
  • ارزان و ساده بودن سیستم نسبت به شین برق رسان
  • عدم استفاده در جریان های بالا
  • استفاده در مسیر برق رسانی مستقیم
  • محدودیت برق رسانی به چند بالابر

سیستم  برق رسانی  قرقره و I rail

هدف استفاده از این سیستم برای حمل کابل های سنگین و همچنین مسیر های قوس دار با شعاع بالا می باشد.قرقره های این سیستم بزرگتر و و همچنین قابل تنظیم برای چند سایز  تیر ای شکل می باشد.قرقره  کابل بر های این سیستم  4چرخ و 2چرخ می باشند و همچنین چرخای این قرقره به دو صورت پلاستیکی  و فلزی می باشد.

سیستم برق رسانی قرقره و BOX rail

هدف از این سیستم جهت انتقال برق جرثقیل سقفی برای مسیر های قوس دار می باشد و مانند سیستم های قبل از قرقره های مخصوص استفاده می شود.