جاروبک 

جاروبک وسیله‌ای برای هدایت جریان الکتریکی بین سیم‌های ثابت و چرخان است. به عنوان مثال در موتور الکتریکی، مولد هم‌زمان و مولد الکتریکی کاربرد دارد.برای برق رسانی بالابرهای سقفی هم از سیستم شین برق رسان و جاروبک استفاده شده است.که بستگی به نوع کاربرد(دمای محیط کار، آمپراژ و…) فرق دارند.

جاروبک شین باز
جاروبک شین بسته

جاروبک دماگ dkk-sw

جاروبک سهند

جاروبک پویا الکتریک

جاروبک سوپر فلکس super flex