جاروبک جرثقیل سقفی

جاروبک خط برق رسان وسیله ای است  برای انتقال جریان برق از شین به تابلو برق اصلی  می باشد .بهترین کاربرد جاروبک انتقال جریان بر در حال حرکت می باشد  . از سیستم شین و جاروبک عمدتا در خط برق رسان جرثقیل سقفی استفاده می شود ولی میتوان از آن برای برق رسانی خط تولید هم استفاده کرد.به لحاظ کاربرد جاروبک ها به 2دسته تقسیم بندی می شوند.

1.جاروبک شینه بسته

2.  جاروبک شینه باز

جاروبک شبن بسته

این نوع جاروبک مورد استفاده در شین  از نوع بسته استفاده  می باشد ساختار کلی این قطعه به شکلی است که دارای 4 زغال کربنی می باشد. این زغال ها در اتصال کامل با ریل های مسی داخل شین هستند.این جاروبک ها عمدتا 40 آمپر می باشند.

جاروبک شین الومینوم
جاروبک شین بسته

جاروبک شین باز

از این جاروبک در شین باز استفاده می شود که هر خط فاز دارای یک جاروبک جدا می باشد که از لحاظ ساختار هم متفاوت با نوع شین بسته می باشد.هر جاروبک شین باز دارای یک زغال می باشد.این جاروبک ها در امپر 80 , 160  تولید می شود.

جاروبک باسبار
جاروبک شین باز