کنترل فرمان جرثقیل سقفی

کلید فرمان های جرثقیل سقفی(پندانت    pendant  ) شاسی جرثقیل سقفی 

کنترل فرمان تایوانی 

کنترل فرمان تایوانی

 8 حالته تک سرعت و دو سرعت hs84

 

 6حالته تک و دوسرعت  hs83

 

 4 حالته تک و 2 سرعت  hs82

 

 2 حالته تک ودوسرعت   hs81

 

 

 

 کنترل فرمان  اشنایدر schneider

کلید فرمان اشنایدر

 4 حالته تک و 2سرعته XACA492 -XACA491 

 

6  حالته تک و دوسرعت XACA671-XACA681

 

8 حالته تک و 2سرعت XACA871- XACA881