کابل گیر جرثقیل سقفی

کابل گیر جرثقیل سقفی ا

این نوع قرقره کابل گبر دارای مقاومت بیشتری نسبت به قرقره پلاستیکی دارد