راهنمای قدرت و فرمان 

از راهنمای قدرت و فرمان سیم بکسل  در ابتدا و جلوی قرقره های حمل کابل استفاده می شود.هر خط نیاز به یک قرقره راهنمای سیم بکسل دارد.این نوع قرقره ها در دو نوع پلاستیکی و فلزی موجود می باشد.


راهنمای قدرت سیم بکسل

    راهنمای قدرت پلاستیکی

راهنمای سیم بکسل

راهنمای فرمان سیم بکسل فلزی