شرکت مهندسی آریان صنعت

(فروش تجهیزات،طراحی،نصب،تعمیرات جرثقیل سقفی)     

بزرگترین مجموعه فروش تجهیزات جرثقیل سقفی

نمایندگی ریموت کنترل ساگا Saga

نمایندگی ریموت کنترل تله کرین Telecrane

نمایندگی شرکت دماگ Demag

نمایندگی فاله و ومفلر

قرقره کابل جرثقیل سقفی

paper-logo
paper-logo
paper-logo
paper-logo

چه خدماتی ارئه میدهیم

گروه مهندسی اریان صنعت تولید کننده انواع قرقره کابل های جرثقیل سقفی از جمله قرقره کابل سیم بکسلی پلاستیکی و فلزی و همچنین قرقره های سی ریلی ، ریلی متناسب برای سی ریل ، و تیر اهن استفاده می شود.

قرقره کابل بر

قرقره کابل سیم بکسلی جرثقیل سقفی

قرقره کابل پلاستیکی

  • قرقره کابل گرد
  • قرقره کابل تخت 

قرقره کابل فلزی 

قرقره کابل بر ریلی اریان صنعت تولید کننده قرقره

قرقره ریل و سی ریل جرثقیل

قرقره کابل سی ریل جرثقیل سقفی

قرقره کابل ریلی (ای ریل)

قرقره حمل کابل تیر اهنی کابل جرثقیل سقفی

قرقره ریلی کابل جرثقیل سقفی

سیستم فستون کابل جرثقیل

سیستم قرقره تیر اهنی i rail ای ریلی 

سیستم قرقره سیم بکسلی