قرقره کابل جمع کن سامی samee

قرقره کابل بر سامی جهت انتقال  و جمع کردن و باز کردن  کابل بر روی سیم بکسل استفاده می شود.علاوه در صنعت جرثقیل از این قرقره ها در کارواش ها یا گلخانه هم استفاده می شود .این قرقره در دو نوع پلاستیکی (سیم بکسل) و همچنین فلزی( سی ریل) استفاده می شوداین قرقره دارای مدل های مختلفی می باشد  .

قرقره سامی
قرقره کابل جمع کن سامی

این قرقره ها ماننده قرقره کابل بر می باشد

انواع قرقره کابل سامی samee

انواع قرقره کابل سامی نمایندگی اریان صنعت

قرقره کابل سامی    cl 48   با بدنه بزرگ و کابل گیر بزرگ تخت

قرقره کابل سامی 44 cl با بدنه بزرگ و کابل گیر بزرگ گرد

قرقره کابل سامی cl 45  بدنه بزرگ و  چند کابل گرد یا برای استفاده کابل به همراه شیلنگ

قرقره کابل سامی  cl 46 با بدنه  بزرگ و کابل گیر تخت کوچک که عمدتا بعنوان راهنما استفاده می شود

قرقره کابل سامی cl  42  با کابل سادنه بزرگ و کابل گیر کوچک که عمدتا بعنوان راهنمای کابل گرد استفاده می شود

قرقره کابل سامی cl 43  با بدنه بزرگ و چند کابل گرد  یا به همراه کابل شیلنگ هم میتواند حمل کند

قرقره کابل سامی cl 56  با بدنه کوچک وکابل گیر کوچک تخت که پر مصف ترین نوع قرقره است

قرقره کابل سامی cl 68   با بدنه کوچک و کابل گیر تخت بزرگ

قرقره کابل سامی   cl 41  با بدنه بزرگ و کابل گیر کوچک کرد و که برای حمل دو تا کابل گرد استفاده می شود

قرقره کابل سامی  cl63 با بدنه کوچه و کابل گیر کوچ کابل گرد برای کابل های گرد سبک استفاده میکنند

قرقره کابل سامی  cl61 با بدنه کوچک و کابل گیر دوتایی کوچک کابل گرد

قرقره کابل سامی   cl64  با بدنه کوچک و کابل گیر 4 تایی بزرگ برای حمل 4کابل گرد یا شیلنگ

قرقره کابل سامی cl 67 با بدنه کوچک و کابل گیر کوچک یکی دیگر از پر مصرفترین قرقره ها برای کابل گرد است

قرقره کابل سامی  cl 69  با بدنه کوچک و کابل گیر بزرگ برای کابل های بزرگ است

قرقره کابل سامی   cl 69    با بدنه خیلی کوچک و کابل گیر خیلی کوچک کابل تخت

قرقره کابل سامی cl 65  با بدنه خیلی کوچک و کابل گیر خیلی کوچک برای کابل گرد  مناسب برای جاهای که در هنگام جمع شدن فضا ندارند

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]