قرقره حمل کابل سهند

یا

کلمپ کابل گیر جرثقیل رسقفی 

قرقره  سیم بکسلی که در دو نوع پلاستیکی و فلزی میباشد وظیفه اصلی  حمل کابل را بر عهده دارد.از این سیستم زمانی میتوان  استفاده  کرد که خط برق  بصورت مستقیم  باشد و همچنین اکثرا در جاهای استفاده می شود که فقط به ایتدا و انتهای مسیر دسترسی داشته باشیم. این سیستم بسیار ساده و ارزان می باشد.

 

قرقره پلاستیکی کابل تخت

قرقره پلاستیکی کابل تخت

قرقره کابل

قرقره کابل بر جرثقیل