قرقره کابل جمع کن

 

قرقره یا کابل گیر یا کابل جمع کن در  دو نوع پلاستیکی (سیم بکسلی)یا فلزی (سی ریلی) تولید میشود .

قرقره کابل
قرقره کابل بر پلاستیکی